Checklista przygotowań dla preppersa

ZDEFINIUJ ZAGROŻENIA
realne / fikcyjne
np. brak prądu

WYPISZ GŁÓWNE
PROBLEMY

ZBIERZ NIEZBĘDNY
SPRZĘT I ZASOBY

NAUCZ SIĘ KORZYSTAĆ
ZE SPRZĘTU
(dokonaj jego weryfikacji)

ZAPLANUJ DZIAŁANIA
np. komunikacje, drogi ewakuacji

PRZEĆWICZ SYTUACJE KRYZYSOWĄ
uwzględnij w tym domowników